Trénink psů, hlavně po dobrém

Pejsci se dnes běžně trénují v mnoha ohledech, nejenom v těch sportovních, ale také, aby byli poslušní. Málokdo asi ale ví, že spolu s nimi se tréninků zúčastňují i jejich majitelé. Psi tedy jezdí do psí školy a majitelé zase na kurzy, semináře, soustředění a další tomu podobné akce. Dnes už platí, že pokud pes tzv. zlobí, na vině je primárně vždy majitel. Jako jeden z pilířů výcviku v moderní výchově psa je sebereflexe, ovšem u člověka.
grónští pejsci
Ten si musí uvědomit, co dělá špatně a pracovat na sobě, aby to bylo lepší. Když se člověk ke svému psu chová vlídně a slušně, neznamená to, že by byl měkký a nedůsledný. Jen to prostě znamená, že svého psa má rád a jde to i bez křiku a násilí. Je třeba stanovit si hranice a dodržovat je jak u psa, tak i u člověka. I když je člověk ke psu milý, neznamená to, že si tím získá jeho respekt. Je vynikající dělat vše po dobrém, ovšem nežádoucí chování je další téma.
Existuje metoda pozitivní motivace. Dnes se o ní dost mluví. Jedna psí trenérka k tomu řekla, že pracuje tak pozitivně, jak jen to je možné a tak negativně, jak to je nutné. Říká se, že i trest je součástí učení, avšak pro psa musí být srozumitelný, vhodně načasovaný a přiměřený. Trest neznamená, že se pes zbije, neexistuje. Jde o přerušení činnosti, jenž je nežádoucí, ignorování či případně odepření něčeho, po čem pes v určité chvíli touží.
usínající pejsek
Platí jedna taková zásada, že pes by měl mít během tréninku co nejčastěji možnost, aby projevoval žádoucí chování a z toho by tedy pramenilo, že by nemuseli být trestaní. Nežádoucí chování však musí být přerušeno, protože z něho by se pes mohl naučit něco, co jeho majitel nechce. Co se týká moderních tréninkových metod, tak asi neznámější cvičitel ze zahraničí je Cesar Millan. Ten má motto kooperace místo poslušnosti.
Je filozofie je založená mimo jiné i na tom, že psi reagují jen na energii. Podle Cesara  Millana nejde o poslušnost, ale o kooperaci a prosazení jasných pravidel a omezení, ovšem jde též o pozitivní posilování a motivaci. Natural Dogmanship: Společný lov, vztah a výchova místo tréninků a triků, akceptuje přirozené vlastnosti psů a vychází z nich. Přirozené instinkty se nepotlačují, ale využívají. V tomhle případě se psy nahlíží celkově a snaží se vcítit do jejich myšlení.
Metoda operativního podmiňování – učení úspěchem. Pes se řídí podle toho, jaké se z jeho chování projeví důsledky, učí se tudíž z následků. Klikr trénink – podle kliknutí se pro psa označuje žádoucí chování a tím se dostane k žádoucímu cviku. Shaping je formování neboli provádění cviku po malých krocích. Luring je navádění, aby se pes dostal do žádoucí pozice. Prostředkem je to, že ho člověk vede za nějakou návnadou.