DPP či DPČ aneb, co je výhodnější

Brigáda, brigáda a brigáda – to je téma proudící k nám ze všech stran. Pokud ji sháníte, a nevíte, která z nabízených smluv bude lepší, tak jste tedy správně. Dnes si tedy povíme něco málo kladech a záporech jednotlivých variant.

výběr ze životopisů

Začneme tedy dohodou o provedení práce, která je v dnešní době již častější. Jedná se o smlouvu, která slouží k výkonu a realizaci spíše jednorázové činnosti. Není zde žádné omezení, co do počtu či do odměny, kterou za danou úlohu dostaneme. Jediné, co je zde limitující je 300 hodin ročně, které nesmíme překročit.

Pojďme se na tuto smlouvu podívat z pohledu studenta. Je to vhodnější ty, co se týče zejména letní brigády, jelikož při výdělku do 10.000 Kč neplatí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění. Zdravotní a sociální však tomuto jedinci platí stát, takže toto není tak důležitá informace. Mnohem důležitější je, že při podpisu slevy na dani spolu s předložením potvrzení o studiu, dostane takový jedinec veškeré peníze, které si vydělal. Pokud však má podepsáno toto prohlášení u někoho jiného, strhne se mu z jeho měsíční odměny tzv. srážková daň, což tedy znamená, že mu bude přeci jen něco málo odečteno.
podpis smlouvy

Druhou variantou je dohoda o pracovní činnosti, která přichází v úvahu, pokud chcete někoho zaměstnat na trochu delší dobu. Stejně jako v předchozím případě zde není žádné omezení, co se týče počtu uzavření. Tato dohoda tedy převyšuje 300 hodin ročně, a může být uzavřena kupříkladu na určitý počet hodin týdně, nejméně však na hodin 20.
pracovní pohovor

Pokud se i na tuto smlouvu podíváme z pohledu studenta, zjistíme, že pro něj není vůbec výhodná, ba naopak. Je zde totiž limit, při kterém se odvádí sociální a zdravotní – tento limit tvoří částka 2.999 Kč za měsíc. Pokud si tedy vydělá více než 3.000 Kč za měsíc, bude muset odvádět zdravotní a sociální, což pro něj samotného je s prominutím holý nesmysl, neboť již dříve jsme si řekli, že tyto potřeby za něj při jeho studiích odvádí stát.

Shrňme si tedy to, co jsme zjistili. Z pohledu studenta je mnohem výhodnější uzavřít s budoucím zaměstnavatelem DPP, a to zejména proto, že si může vydělat až 10.000 Kč měsíčně, a nic z toho neodvádět. A jaký je váš názor na uzavírání takových to smluv? Myslíte si, že lze zkombinovat práci se studiem?