Víte, jak ukončit pracovní poměr?

Ať už ukončuje pracovní poměr zaměstnanec či zaměstnavatel, vždy je dobré si přečíst, za jakých podmínek a v jakých termínech lze zaměstnanecký poměr ukončit.
1.       Výpověď podaná zaměstnancem
 
Rozhodnete li se podat výpověď ještě před uplynutím doby platnosti pracovní smlouvy, platí pro vás dvouměsíční výpovědní lhůta, která se počítá od prvního dne následujícího měsíce, v kterém byla výpověď doručena zaměstnavateli. U tohoto typu nemusí být uveden žádný důvod výpovědi. Ukončení pracovního poměru lze z jakéhokoliv důvodu, ať už se jedná o nové zaměstnání, nespokojenost s prací, vyhoření, zdravotní problémy apod.
 plán pro novou práci
2.       Výpověď podaná zaměstnavatelem
Pokud se vám stane, že dostanete výpověď od zaměstnavatele, vždy si pohlídejte, abyste vyčetli důvod výpovědi. Vše musí být uskutečněno v souladu se zákonem. V případě, kdy zaměstnanec nezpůsobil žádnou chybu nebo se ničím neprovinil, náleží mu odstupné. Týká se to například propouštění pro nadbytečnost nebo hromadné propouštění zaměstnanců apod. Dle zákona zaměstnavatel nemůže propustit některé skupiny lidí. Jedná se hlavně o těhotné ženy nebo matky na rodičovské dovolené. Tyto skupiny jsou chráněny zákonem.
3.       Ukončení dohodou
 
Po vzájemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele je možné skončit pracovní poměr i tímto způsobem.
 
 skok za prací
4.       Okamžité zrušení
 
Tento způsob je možné použít jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Většinou se s ním setkáme v případech, kdy dojde k hrubému porušení pracovní kázně. Další podmínky ukončení jsou uvedeny v zákoníku. Zaměstnanec má právo ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením ze zdravotních důvodů, které mu nedovolují vykonávat svoji práci. Vše je podmíněno dodáním lékařských posudků a zdravotnických zpráv.
 
5.       Uplynutí lhůty, úmrtí
Administrativní úkony u uplynutí lhůty sjednané ve smlouvě nejsou nutné.  Úmrtí je většinou raritou a i zde se setkáváme se zvláštním postupem.