Kompenzace za zpoždění

Pokud let nabere zpoždění, znamená to nejednou potíže pro toho, kdo tím pádem nemůže být na místě, na němž být měl. Tedy pro cestujícího. A je proto více než logické, že si takový člověk zaslouží alespoň nějaké to odškodnění.
A takové odškodnění může být nejednou i v podobě docela zajímavé finanční částky. A sice v případě, kdy takový let spadá pod regulaci EC 261/2004.
kontrola dokladů
Jak je zde nařízeno, náleží člověku za konkrétně daných podmínek finanční kompenzace, dosahující v závislosti na délce zpoždění a vzdálenosti mezi počátkem a cílem cesty až šesti set eur.
To ovšem pochopitelně pouze při splnění jasně daných podmínek:
Musí jít o let, který se zpozdil v cílové destinaci alespoň o pevně danou dobu.
Na vině tomuto zpoždění musí být letecká společnost, která také musí onu finanční kompenzaci zaplatit ze svého.
Musí jít o dopravce se sídlem v Evropské unii, Norsku, Švýcarsku nebo na Islandu, což jsou země, jež pod výše zmíněnou regulaci spadají, nebo musí jít o let mající počátek i konec nebo alespoň počátek v prostoru těchto zemí.
pasová kontrola

Ovšem aby byla reklamace zpoždění letu uznána a dopravce musel platit, musí být vina na straně právě těch kterých aerolinií. Protože může-li za zpoždění něco, co tyto nemohly nikterak ovlivnit, nelze je trestat. A proto se cestující zmíněného odškodnění nedočká, pokud je na vině špatné počasí, přírodní katastrofa, bezpečnostní situace, stávka zaměstnanců třetí strany nebo omezení letového provozu.
Ovšem stává se, že se cestující ne a ne dočkat odškodnění ani v případě, kdy na ně má nárok. Dopravce se totiž někdy zkouší vymluvit na ony neovlivnitelné situace nebo s poškozenými vůbec nekomunikuje ve snaze ušetřit.
A pak je třeba z něj peníze dostat třeba i soudní cestou. A pokud se na to člověk necítí, může využít služeb specializovaných právníků, kteří vše zvládnou za něj. Za přiměřenou provizi, kterou si berou pouze v případě, že odškodné opravdu vymohou, takže se na tom nedá v žádném případě prodělat.
A to je dobře. Protože pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. A pokud aerolinie dopraví někoho svévolně pozdě, ať platí. Třeba i vám, budete-li mít to štěstí v neštěstí.